letöltésjátssz!sporthíradónascarünnepelj!szeretlek
Egyéni keresés

A pin­ter­est.­hu egy ame­ri­ka­i kö­zös­sé­gi kép­meg­osz­tó web­ol­dal.

hirdetés

"A szol­gál­ta­tás le­hető­vé te­szi, hogy a re­giszt­rált fel­hasz­ná­lók té­mák sze­rint ren­de­zet­ten fény­ké­pe­ket ossza­nak meg egy­más­sal. A Pin­ter­est­nek ha­vi 12 mil­li­ó lá­to­ga­tó­ja van. Ki­mon­dot­tan nép­szerű a nők kö­ré­ben."